HOLD​TRÆNING​

Hold træning tilbydes, de indeholder 10 lektioner, med en afsluttende prøve den sidste trænings dag.

Sæt kryds i kalenderen. Deltagelse og vurdering af hvor langt du er kommet med din hund, afgør om dig og hunden er klar til at rykke videre til næste hold.

Holdene inddeles i:​

Trin 1

Lydighed med apportering for begyndere. Her trænes i sit, hinter med og uden snor, dæk, indkald, dæk/stop på indkald, apportering, dæk/sit og fører gemmer sig.

Afsluttes med den alm. Brugsprøve. Hinter med og uden snor, sit, dæk/sit med stop på indkald, kast en dummy som hunden henter, hunden forlades i ca 1 min.

Her kan alle hunde racer deltage, da grunddressur er vigtig for alle hunde, for at få et godt liv med sin familie. Dog vil der blive lagt vægt på at hunden skal videre og derfor skal kunne apporter, så det vil indgå i træningen.

Trin 2

Lydighed, hvor hundene kan gå hinter uden snor, lydigheden er næsten på plads. Apportering under lydigheds øvelser, apportering bliver sværere og sværere, der kommer dirigering og arbejde med flere dummy’er. Intro til vildt.

Afsluttes med de gennemgået øvelser, svarende til den alm. Apporterings prøve

.

Her kan alle hunde racer deltage, da basic træning og viden om hvad hunden er skabt til, at skulle kunne, kan hjælpe mange til, at aktiver deres hunde, så de er rolige og fornuftige. Her vil dog stadig, blive trænet så hundene, kan blive klar til at deltage på jagttrænings holdet.

Trin 3

Jagttræning med vildt og dummy baner.

Her bliver man sat sammen i små hold, der er stillet baner op, som der er en forklaring til. Der vil minimum være 4 dressur baner, som sværhedsgraden øges efterhånden som hunden bliver klar til.

Så vil der være jagt og prøve baner, træningen vil henvende sig til dem, som skal til prøver eller jagt.

Lydighed er stadig en vigtig faktor, træningen indledes med lydighed, ro-på-post. Når man går fra bane til bane, så trænes der stadig lydighed, hunden går fri ved fod, og menes der ventes ved næste bane, så sætter eller lægger hunden. Fører skal derfor have fokus på sin hund, at den ikke løber nogen steder. Ved opstart vil der, klart være en overgang for de nye og unge hunde, at de er i snor, men efter nogle gange træning, vil de skulle kunne gå fri ved fod under hele træningen.

Der vil ligeledes indgå opgaver som slæb med kanin eller ræv, vand opgaver, kanin og due flusser. Levende duer som flyver væk mens ro-på-post trænes.​

Afslutning for holdene – vigtig at få den dag med

Prøven er holdes eneste ene time, her vil fører og hund gennemgå de øvelser, som der er blevet trænet under hele holdtræningen.

Som fører vil du selv opleve hvor god din hund er blevet.

Træneren kan vurder om han/hun har kunne få sin træning til at fungere.

Prøven udløser et diplom som er adgangs givende, for om man kan rykke til næste trin.

Holdtræning er mest baseret på linjetræning, hvor man mange gange, venter og kigger på de andre på holdet udfører opgaven, eller man bliver sat sammen i små grupper, som følges ad træningsdagen rundt til de opgaver der er sat op.

Har du valgt at din hund er forsikret i Tryg, som har lavet et super godt tilbud i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, så vil hvert kursus du har bestået, deltaget på kunne betyde en værdi ansættelse af din hund, hvis uheldet skulle være ude.

Denne forsikring form hedder Tryg pote. Den indeholder udvidet ansvars og livsforsikring. Det kræver man er medlem af Danmarks Jægerforbund. Der findes forskellige medlem muligheder.

Firmainfo

​Strandager Jagtcenter

Kontakt os

​☎ Jørn Henrik Jensen +45 40 58 07 23

​☎ Leif Nørgaard           +45 42 60 88 49

info@strandagerjagtcenter.dk

Betaling

MobilePay:

93215