Bekæmpelse af Mårhund

Kursus i bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn. Udsat til 12/5 2021, KL 18.00

Regulering om natten, fældefangst, baitpladser – nye begreber er dukket op i vores danske jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur.

Dette kursus sikrer dig vigtig viden om praktisk bekæmpelse af primært mink, mårhund og vaskebjørn. Du vil efterfølgende kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse med afsæt i gældende regler samt danske og udenlandske erfaringer med arterne.

Indhold

  • Lovgrundlag for regulering af mårhund, mink og vaskebjørn
  • Let gennemgang af arternes biologi og historie i Danmark som udgangspunkt for valg af indsats/metoder – i høj grad årstidsbestemt
  • Praktisk opstilling af forskellige fældetyper
  • Anvendelse af vildtkameraer i forbindelse med fælder og baitpladser
  • Anvendelse af fastmonteret og transportabelt kunstigt lys til regulering
  • Oprettelse af baitpladser – placering i terræn med udgangspunkt i landskab, sikkerhed, adgang og vejr
  • Praktisk gennemførelse af reguleringen i det hele taget – hvad skal man gøre og hvad skal man ikke, for at sikre succes og størst muligt udbytte af den tid jægeren investerer
  • Hensyn til individet.

Praktisk

Kurset er for dig som ønsker at kunne gennemføre effektiv praktisk regulering af invasive rovpattedyr.

Kurset afholdes i onsdag 12. maj 2021, Kl.: 18:00 og har en varighed af cirka 3,5 timer.

Kurset afholdes i overensstemmelse med gældende Covid-19 retningslinjer omkring afstandskrav, påbud og forbud med mere.

Pris: 100,- kr for forplejning samt kurset.

Sidste frist for tilmelding 7. maj 2021 kl 21:00​

​Mobilpay nummer er 339309 mærket Mårhund

​Du vil modtage en SMS/Email retur


Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Kursusleder: Morten Egtved Andersen, Danmarks Jægerforbund

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. kurset eller tilmelding kan rettes til

Thorbjørn Stegelmann, Tlf.: 2467 5810 eller mail: jagt@stegel.dk

Firmainfo

​Strandager Jagtcenter

Kontakt os

​☎Kenneth Adler Bachwart 

+45 27 89 68 10

​✉ info@strandagerjagtforening.dk

Betaling

MobilePay:

93215