Vildtsygdomme og hygiejne

​NY DATO - 16. September 2020 - Kl. 18:00 til 21.30

Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne.
Husk: at medbringe dit jagttegn til kurset - ellers kan du ikke få bevis for kurset! Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.

Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder: Indhold:


• Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
• Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
• Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
• Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Pris 500 kr. inklusiv kage og kaffe/te.
Nærmere information:

Lars Nyholm – tlf. 40 21 99 58

Firmainfo

​Strandager Jagtcenter

Kontakt os

​☎ Jørn Henrik Jensen +45 40 58 07 23

​☎ Leif Nørgaard           +45 42 60 88 49

info@strandagerjagtcenter.dk

Betaling

MobilePay:

93215